+420 602 749 367

info@durativapreciz.cz

Legislativa

Problematiku administrativy pěstitelských pálenic a lihovarů lze řešit na adrese:

Ministerstvo zemědělství ČR 

odbor potravinářské výroby a legislativy – 17420
Ing. Zdeněk Švec ( tel.: 221 812 795)
Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Podrobnosti na stránkách Ministerstva zemědělství na adrese:

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/

Doporučené vzory dokumentů pro provozovatele pěstitelských pálenic naleznete na adrese:

http://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/lih/Stranky/palenice.aspx


Evidence pěstitelského pálení:

http://www.celnisprava.cz/cz/dane/aplikace/Stranky/epp.aspx

Informace o vydání povolení pro pěstitelské pálení:

https://portal.gov.cz/portal/podnikani/situace/260/272/5053.html#obsah

DURATIVA PRECIZ s.r.o.

Webdesign: www.patrikorsak.cz